Jazyk / Language: českyenglishdeutschhrvatskiпо-русскиitaliano polski slovenskymagyar

1-2-3 -> premid

1 – Gdzie można uzyskać urządzenie premid oraz możliwość rejestracji wstępnej i rejestracji

2 – Gdzie i jak należy urządzenie pokładowe umieścić w pojeździe

3 – Jak nastawić urządzenie pokładowe premid przed każdą jazdą


1. Gdzie można uzyskać urządzenie premid oraz możliwość rejestracji wstępnej i rejestracji

Punkt dystrybucyjny premid point

Klient może tu uzyskać i zarejestrować urządzenie premid dokonując przedpłaty (pre-pay). Wpłaty można dokonać gotówką, kartą kredytową lub kartą paliwową. Urządzenie pokładowe premid zostanie uprawnionemu użytkownikowi wydane bezpośrednio po zarejestrowaniu pojazdu w elektronicznym systemie pobierania myta oraz po wpłaceniu kaucji, której wysokość jest ustalona w przepisach wykonawczych oraz w ogólnych warunkach handlowych operatora elektronicznego systemu pobierania myta. Punkty dystrybucyjne premid point znajdują się na płatnych drogach lub w ich pobliżu, na wybranych przejściach granicznych i są przeznaczone zwłaszcza do świadczenia usług kierowcom na drogach.

Punkt kontaktowy premid point

Użytkownik może tu uzyskać i zarejestrować urządzenie premid zarówno na podstawie przedpłaty (pre-pay), lub na podstawie zapłaty w terminie późniejszym (post-pay). Jedynie tutaj jest możliwe zawarcie umowy o zapłacie w terminie późniejszym (post-pay). Użytkownik uzyska urządzenie premid bezpośrednio po zweryfikowaniu przekazanych danych oraz po zarejestrowaniu pojazdu w elektronicznym systemie pobierania myta. Punkty kontaktowe premid point znajdują się przeważnie w miastach wojewódzkich Republiki Czeskiej. Są przeznaczone przede wszystkim do świadczenia usług spółkom transportowym, a specjalnie przeszkolony personel udzieli tu pomocy w języku czeskim, słowackim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Telefoniczne centrum obsługi klienta

Jest przeznaczone zwłaszcza do udzielania informacji.

Portal internetowy www.mytocz.cz

Portal internetowy www.mytocz.cz jest przeznaczony zwłaszcza do efektywnego świadczenia kompleksowych usług  na odległość oraz umożliwia między innymi wypełnić uprzednie wypełnienie umowy i dokonanie wstępnej rejestracji do elektronicznego systemu pobierania myta, następnie wydrukowanie jej i złożenie podpisanej w punkcie kontaktowym premid point.

Rejestracja

Przed wjazdem na płatną drogę pojazd musi zostać zarejestrowany w elektronicznym systemie pobierania myta, musi zostać wpłacona kaucja, wydane i prawidłowo zainstalowane elektroniczne urządzenie pokładowe. Rejestracja pojazdu zależy od wybranego wariantu płatności. Aby zarejestrować się w systemie przedpłaty pre-pay (przedpłata), należy uprzednio wypełnić prosty formularz rejestracyjny, który jest dostępny w punktach dystrybucyjnych lub kontaktowych. Umowy o rejestracji z płatnością w terminie późniejszym (post-pay) będą do dyspozycji w portalu internetowym www.premid.cz/www.mytocz.cz lub w punktach kontaktowych premid point.

Ostrzeżenie

Podczas rejestracji niezbędne jest przedłożenie przez użytkownika dróg, więc i przez kierowcę, dokumentów pojazdu, z których można jednoznacznie ustalić nazwisko i adres właściciela lub użytkownika pojazdu, obywatelstwo, numer rejestracyjny pojazdu włącznie z międzynarodowym, klasę wagową pojazdu, liczbę osi oraz klasę emisji spalin (EURO 0-II lub EURO III i wyższa). Następnie wymagane są dokumenty identyfikacyjne osoby, która dokumenty przedkłada. Jeżeli nie przedstawiono dokumentu potwierdzającego klasę emisji spalin, który jest wymieniony w dowodzie rejestracyjnym pojazdu (DR), pojazd zostanie zarejestrowany z klasą emisji EURO 0-II – z możliwością późniejszego przerejestrowania, jednak bez zwrotu już naliczonego myta. Kolejna zmiana klasy emisji jest możliwa jedynie na podstawie przedłożonego DR, a to w punkcie kontaktowym lub dystrybucyjnym, jednak bez roszczenia do zwrotu wcześniej naliczonego myta.

Rejestracja pojazdów drogowych zwolnionych z obowiązku płacenia myta

Pojazdy, które są z mocy prawa zwolnione z obowiązku płacenia myta, muszą być wyposażone w specjalne urządzenie pokładowe premid, które można uzyskać wyłącznie w punktach kontaktowych premid point po przedłożeniu odpowiednich dokumentów.


2.  Gdzie i jak należy urządzenie pokładowe umieścić w pojeździe

 • Rozpakować urządzenie pokładowe premid i zgodnie ze wskazówkami obsługi nalepić nalepkę/ maklejkę na jego górną część.
 • Przyłożoną szmatką wyczyścić miejsce na wewnętrznej stronie przedniej szyby, na której urządzenie pokładowe premid będzie przymocowywane. Miejscem do umieszczenia urządzenia premid jest dolna krawędź przedniej szyby pomiędzy jej środkiem i kierownicą. W polu widzenia kierowcy nie mogą być umieszczone żadne przedmioty, które by mogły ograniczać jego widoczność. Kierowca jest osobą odpowiedzialną za umiejscowienie urządzenia pokładowego premid.
 • Usunąć folię ochronną z taśm samoprzylepnych z rzepem i nakleić je na wyznaczone powierzchnie dolnej strony urządzenia pokładowego premid.
 • Usunąć folię ochronną z drugiej strony taśmy samoprzylepnej i przykleić urządzenie pokładowe premid na oczyszczone miejsce na szybie. Wycieraczki w stanie spoczynku nie mogą zasłaniać urządzenia pokładowego.
 • Dzięki temu prostemu montażowi jest teraz urządzenie pokładowe premid odpowiednio zamontowane i przygotowane do użycia.
 • Urządzenie pokładowe premid można w dowolnej chwili zdjąć i ponownie zamontować, przy czym na szybie pozostaną odpowiednie części taśmy samoprzylepnej.
 • Po demontażu, urządzeniem pokładowym premid można łatwo manipulować, na przykład zanieść do punktu dystrybucyjnego (dalej tylko premid point) do kontroli, uzupełnienia konta, zwrotu, wymiany itd.

3. W jaki sposób ustawić i uruchomić urządzenie premid

Przed każdą jazdą należy sprawdzić:

 • Nastawienie kategorii podstawowej pojazdu (bez przyczepy lub naczepy) zostaje przeprowadzone podczas rejestracji danych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, i użytkownik nie może tego zmieniać.
 • Nastawienie ilości/ liczby osi przeprowadza kierowca pojazdu według aktualnej ilości/ liczby osi pojazdu łącznie z przyłączonymi przyczepami i naczepami, włącznie osi w podniesionej pozycji.
 • Zmiana nastawienia ilości/ liczby osi przeprowadza się przyciśnięciem przycisku na urządzeniu pokładowym premid przez czas dłuższy niż 2 sekundy. Przyciśnięcie jest powtarzane, dopóki nie zostanie nastawiona poprawna ilość/ liczby osi potwierdzona krótkim zamigotaniem odpowiedniego wskaźnika (2; 3; 4).
 • Kierowca pojazdu jest odpowiedzialny za poprawnie nastawioną ilość/ liczbę osi.

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019