Bankovní záruka

Pro uzavření smlouvy o platbě následné (placené na základě faktury, nikoli tankovací kartou) je potřebná bankovní záruka. Tuto záruku si uživatel zpoplatněných komunikací musí zajistit u svého bankovního domu za účelem zajištění úhrady nesplacených pohledávek ve prospěch provozovatele systému elektronického mýtného. Pro více informací prosím navštivte sekci "platební styk". Použitím kalkulátoru bankovní záruky uživatel souhlasí s podmínkami používání (Vyloučení odpovědnosti) a se smluvními podmínkami. Upozornění: Vypočítaná částka bankovní záruky je orientační a nezohledňuje časovou diferenciaci mýtného.

Počet vozidel (PV) uvedených pod danou smlouvou počet
Předpokládaný počet km (PKM) ujetých po zpoplatněných komunikacích za zúčtovací období pro všechna vozidla uvedená pod danou smlouvou km
Požadovaná doba splatnosti faktur (SPL) dní
Požadovaná délka zúčtovacího období (OBD) dní
výpočet